اعلام نتایج و تاریخ آزمونهای عملی مرحله اول 98

چاپ

اطلاعیه


اسامی قبول شدگان کتبی  به همراه تاریخ آزمون عملی قبول شدگان

 

کلیه حرفه های ینجم و هفتم اردیبهشت 98

 

و آزمونهای عملی مجدد  آموزشگاه های آزاد  و مراکز آموزش فنی و حرفه ای

 

استان قم اعلام گردید .

 

اسامی و نمرات قبول شدگان و تاریخ آزمون عملی از طریق منوی

 

تاریخ آزمونهای عملی و نتایج آزمون کتبی قابل برداشت میباشد .

 

 

همراه داشتن کارت ملی در جلسه ی آزمون عملی الزامی است.